นักวิจัยปี2560

นางสาวสุดารัตน์ อุทธารัตน์

0

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ อุทธารัตน์ ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิจัย หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 086-9209574 โทรสาร 053-942564…

Read More