ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2558

0

ประกาศขยายระยะเวลา…รับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2558

การส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ

กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยส่งมาที่ ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น – สปวท. สำนักงานชั่วคราว สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ชั้น 6 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 02-613-3610
โทรสาร 02-613-3605
E-mail: pcrp_pcrp@hotmail.com

Leave A Reply