โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาคประชาชน และการขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชน

0

โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาคประชาชน และการขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชน

โดย นายชัยพงษ์  สำเนียง และคณะ

Categories: 2554

Leave A Reply