Monthly Archives: April 2015

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2558

0

ประกาศขยายระยะเวลา…รับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2558 การส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยส่งมาที่ ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น – สปวท. สำนักงานชั่วคราว สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ชั้น 6 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200…

Read More